Hur mäter man fotosyntes?

Idag använder man infraröda gas analysatorer (IRGA) som även kan göras portabla och tas ut i fält!

 ciras_1l.jpg (21741 bytes)rogregn.jpg (80015 bytes)

För 10-15 år sedan vägde en "bärbar" utrustning ca 10 kg mot några få idag. Man kan bl.a. mäta assimilation eller koldioxidupptaget, stomatakonduktans (klyvöppningarnas genomsläpplighet), relativ fuktighet (RH), temperatur, intern koldioxidhalt i stomata (Ci) mm mm.

Nedan ser du hur det kan se ut vid en sådan fältmätning!

liu.jpg (90345 bytes) licorkyv2.jpg (62934 bytes)
adckyv.jpg (93544 bytes) licor.jpg (184239 bytes)

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.