Fotosyntesen driver alla biologiska processer på jorden!

Vad är då fotosyntes?
Fotosyntes är den process hos gröna växter vid vilken kolhydrater bildas av koldioxid och vatten med solljuset som energikälla. Under processen frigörs syre. Fotosyntesen sker alltså under solljusets medverkan och möjliggörs av bladens gröna färgämne, klorofyll. Andningen och vattenavdunstningen regleras genom ett stort antal klyvöppningar i den hudvävnad som täcker bladytan.


Läs vidare om fotosyntes! Vad är ljusenergi? Hur kan man studera fotosyntes?

linkstreck.gif (924 bytes)

Databas, växtbilder:
http://plants.usda.gov

 

Tillbaka

streck.gif (101 bytes)
Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.