Klorofyll

Merparten av klorofyllmolekylerna deltar inte i själva reaktionen utan fungerar istället som en ljussamlande antenn.

Denna tar upp det inkommande ljuset och överför energin till reaktionscentret.

Det är bara två klorofyllmolekyler i reaktionscentret jämfört med ungefär 300 molekyler i den omgivande antennen.

antenn.gif (28517 bytes)

Kloroplasterna består av en inre och en yttre membran (hölje). I kloroplasterna finns det tylakoider som ligger staplade på varandra som mynt. Dessa staplar kallas för grana. I tylakoiderna finns klorofyllet. Runt om tylakoiderna finns en vätska som kallas för stroma.

Också hos de bakterier som fotosyntetiserar försiggår processen i ett membransystem i cellerna. Viktigast i denna grupp är de blågröna algerna, även kallade cyanobakterier, som liksom växterna producerar syre. Övriga fotosyntetiserande bakterier avger inte syrgas, och då används inte heller vatten i reaktionerna.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.