Fotosyntesen driver alla biologiska processer på jorden!


Fotosyntesen  försiggår i cellerna hos de gröna växtdelarna, främst bladen. De kolhydrater som byggs upp i de gröna växtdelarna transporteras till de delar av växten som behöver näring för sin ämnesomsättning och tillväxt samt till de vävnader som lagrar näring, vanligen som stärkelse.

I nästa steg blir de gröna växterna näringen, direkt eller indirekt, för djur och svampar och för de bakterier som inte själva fotosyntetiserar.

Fotosyntesen sker i två delreaktioner.

  • I den första, ljusreaktionen, som sker i tylakoiderna, ombildas solenergi i för cellen användbar form, ATP, och dessutom binds väteatomer (från t ex vatten) till en vätebärare.
  • I den andra, mörkerreaktionen, som sker i stroma, tas koldioxid upp i assimilationen samtidigt som socker bildas, medan väteatomer och energibäraren ATP förbrukas.

Tillbaka

 

 

 

 

 


Copyright
© 1999-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.