Vi har nu kommit till kloroplastens inre!

Därinne, i den sk. mörkerreaktionen omvandlas koldioxid till kolhydrater (=socker).

Varje koldioxidmolekyl genomgår en följd av processer. Processen klarlades av en amerikansk biokemist vid namn Melvin Calvin på 1950-talet och kallas därför ofta calvincykeln eller PCR-cykeln (photosynthetic carbon reduction). Den börjar med att koldioxid binds till kolhydratet ribulosdifosfat. Den fortsatta processen innefattar en rad omvandlingar där glukos och fruktos bildas under åtgång av ATP och NADPH. Samtidigt bildas också ribulosdifosfat igen, det är därför reaktionen sägs vara cyklisk.

Calvin-cykeln är en komplicerad process. Varje pil i cirkeln ovan visar ett delsteg. "Bränslet" i processen är ATP- och NADPH-molekyler.

Nu vet vi att i mörkerreaktionen omvandlas alltså koldioxid till kolhydrater (=socker).
Vad kan man då göra med dem?

Calvin-cykeln i detalj.

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.