Klyvöppningar

Klyvöppningar (pneumatoder, luftporer, stomata), mikroskopiskt små, springformiga öppningar i överhuden (epidermis) hos högre växter. Genom dem står ytterluften i förbindelse med luftfyllda cellmellanrum i vävnaden innanför överhuden, så att vattenånga, syre och koldioxid kan passera. Klyvöppningarna är i regel omgivna av två halvmånformiga, klorofyllhaltiga celler. När dessa p g a minskad saftspänning blir mindre böjda stänger de porerna; vid ökad saftspänning (fuktigt väder) öppnar de dem. Klyvöppningarna förekommer särskilt rikligt på bladundersidan.

Om du vill se en klyvöppning i förstoring så klicka här!

Tillbaka


Copyright © 1999
-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.