Gran

Picea, Abies och Pseudotsuga

Barrträd inom familjen tallväxter. Det finns ett 100-tal arter, som främst förekommer i norra halvklotets tempererade områden. De har fleråriga barr, som växer enstaka på kvistarna, och oftast en pyramidformig krona, uppbyggd av regelbundna grenvarv. I Sverige blommar granen i maj-juni. De gröngula hanblommorna på fjolårsskotten består av många ståndare. Honblomställningarna, kottarna, i skottspetsarna är under blomningen röda och upprättstående; vid mognaden, som inträder under hösten och förvintern, hänger de med spetsen nedåt och släpper ut fröna, som sprids av vinden.

Tillbaka


Copyright © 1999-2003 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.