Lönn

Acer platanoides

Högt, lummigt träd inom familjen lönnväxter. Lönnen har handflikiga blad, gulgröna, nektarrika blommor i kvast och tvådelad, vingad klyvfrukt. Förekommer i lundar och lövängar till norra Värmland, södra Dalarna och Ångermanlands kustland. Odlas som parkträd och förvildas lätt.

Naverlönn (A campestre) är ett litet träd med trubbiga bladflikar och förekommer sällsynt vildväxande i Skåne. Odlas även.

Tysk lönn (A pseudoplatanus) är ett stort träd med trubbigt handflikiga, på undersidan grå eller röda och håriga blad samt blommor i hängande klase. Den är ofta planterad och ibland självsådd. Av flera arter finns former med rödfärgade blad, blodlönnar.

Sockerlönnen (A saccharum), som förekommer i Nordamerika, ger en sockerhaltig saft, ur vilken lönnsocker (lönnsirap) framställs. Många lönnarter ger värdefullt gul- eller rödaktigt virke till möbler och finare snickerier.

Tillbaka


Copyright
© 1999-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.