Träd

Ett träd består av krona, stam och rot. Stammen innehåller ved och ytterst finns barken. Det finns både träd med löv (lövträd) och de som har barr (barrträd). Barrträden finns framför allt där det är kallt och/eller torrt, eftersom barr förlorar mindre vatten än löv.

 I Sverige är tall och gran vanligast, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter. (se länk till Skogssverige nedan).

ritat träd.JPG

Hur stora kan träd bli i Sverige?

Ek Gran Hassel Lönn Tall

Läs mer om våra svenska träd. (Skogssverige)

En tallplanta växer till! (Vackra bilder av Lennart Hansson)

Fakta om träd (Engelska)

Tillbaka


Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.