vaxten.gif (701 bytes)

Både örter och träd har rot, stam och blad. De flesta växter lever på land men det finns också särskilda vattenväxter. Växterna tillverkar det de behöver av solljus, luft, vatten och näring (se Fotosyntes). Blomman sköter fortplantningen hos många växter.

Hur kan man studera rötter?

Rot (QuickTime film)

linkstreck.gif (924 bytes)
Rot:
(animering av tillväxt och avdöende av en klöverrot, SLU)
jordek10.mv.slu.se/erik/procimg.htm

The World of Trees:
www.domtar.com/arbre/english/index.htm

Om träd:
www.domtar.com/arbre/english/index.htm

Bra databas med växtbilder:
plants.usda.gov/

 

Tillbaka

streck.gif (101 bytes)
Copyright © 1999
-2002 [Växten & Marken]. All rights reserved.
Information in this document is subject to change without notice.
Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.